Rörelse och fysiskt aktivitet är bra för utvecklingen

Det finns gott om utrymme för rörelse och fysisk aktivitet på ett lekland. Allt är anpassat för att locka och stimulera till rörelseglädje både när det gäller lokaler och lekredskap. De flesta vet att det är bra för hälsan att hålla igång men det finns rent motoriska och pedagogiska vinster med rörelse också. Både barn och vuxna som rör sig mer presterar bättre. Både minnet och koncentrationsförmågan påverkas positivt och detta underlättar inlärning. När man rör på sig händer det mycket i kroppen som påverkar känslan av välbefinnande. Många känner sig piggare och starkare. Rent medicinskt kan cellerna syresätta sig bättre när blodcirkulationen ökar och det i sin tur underlättar för kroppen att ta itu med stress och sjukdom. En del upplever också att de sover bättre när de har motionerat. Det är inte bara kroppen som mår bra av rörelse utan det gör hjärnan också.

Alla vet att sjukdom förkortar livet och det finns en mängd olika sjukdomar som beror på för mycket stillasittande och brist på rörelse och aktivitet. De flesta har också hört talas om hur barn och unga rör sig allt mindre i vardagen. Konsekvenserna av ett stillasittande liv är just att risken för övervikt och hjärtsjukdom ökar drastiskt. Botemedlet mot detta heter fysisk aktivitet och det är verkligen något som ett lekland kan erbjuda i överflöd.

Kroppen blir också starkare av lek och rörelse. För barn i förskoleåldern är lekland ett finurligt påfund då de utvecklar sin grovmotorik genom att hålla sig i rörelse. De kryper, springer, klättrar, hoppar och balanserar sig till en starkare benstomme och skarpare koordinationsförmåga. All denna positiva rörelseenergi kan med fördel frigöras i leklandets studsmattor, klätterställningar och hinderbanor. Det är smart att leka sig till en förbättrad hälsa, uthållighet och styrka!

Kom in till oss och lek dig till ett friskare liv!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *